Bakgrund

Bakgrund Wisseltofta bladet

Byns egen tidning

År 2001 fick Gunilla Weidenmark, då sekreterare i styrelsen för Byalaget Wisseltofta Vänner, idén att Byalaget skulle informera om sina aktiviteter i ett litet blad, som skulle distribueras till visseltoftaborna ett par gånger om året.

Från början fanns ingen tanke på att detta "Wisseltofta-Blad" skulle utvecklas till en tidning. Men redan från det andra numret utökades antalet sidor och snart var Wisseltofta-Bladet en tidning på 16 sidor som kom ut fyra gånger om året. Efter ett styrelsebeslut distribuerades tidningen endast till Byalagets medlemmar.

Tidningsläsarna tog del av mycket som rörde Visseltofta i både dåtid, nutid och framtid. Det handlade om människorna som bodde där, företagen, bygden, skolan, kyrkan, föreningslivet, familjenotiser och så vidare. När redaktionen fick möjlighet att scanna in bilder höjdes kvaliteten och antalet sidor utökades till 30. Wisseltofta-Bladet blev snabbt en uppskattad och spridd publikation.

År 2007 la Gunilla Weidenmark redaktörspennan på hyllan efter sju års berömvärt arbete. En förfrågan om att ta över uppgiften som redaktör skickades då till Pär Andersson, uppvuxen i Visseltofta, som vid tillfället var mitt uppe i sin journalistutbildning vid en folkhögskola i Jönköping. Efter viss tvekan accepterade han uppdraget.

Sedan dess har han fullgjort sin utbildning, bott i Malmö i ett år, bott i Mölndal vid Göteborg och nu tillfälligt flyttat hem till Visseltofta igen. Arbetet med Wisseltofta-Bladet har således till största del skötts på distans och koncentrerats till telefonsamtal, mail korrespondensens och korta besök i hembyn. Engagemang och samarbetsvilja från folk som bor i byn är därför nödvändigt för att tidningen ska kunna finnas kvar.

Idag är Wisseltofta-Bladet en kombinerad nyhets- och reportagetidning. Den har till syfte att hålla byn levande genom att berätta om vad som händer och kommer att hända. Nyheterna blandas med tidlösa skildringar av människor, händelser och företeelser, så kallade feature reportage.

Wisseltofta-Bladet trycks i en upplaga på ca 250-300 exemplar och distribueras ut till medlemmarna i Byalaget Wisseltofta Vänner. Den som är medlem i Byalaget är automatiskt också prenumerant på tidningen. Numera kommer WB ut fyra gånger per år och består av cirka 20 sidor i A4-format. Från och med 2011 trycks tidningen helt i färg, vilket har gett en ökad kvalitet för läsarna.