Ordförande

Samar Perez Lennart

0723 52 79 74

samar@perezlennart.de

Vice-ordförande

Henk Japchen Lenstra

0722 46 36 43

japchen01@gmail.com

Kassör

Kajsa Wikman Eek

0760 33 86 00

kajsa.eek@gmail.com

Sekreterare

Lukas Perez Lennart

0729 62 43 48

lukas@perezlennart.de

Ledarmot

Annika Svensson

0703 99 76 92

tweetie1976@hotmail.com

Ledarmot

Hanna Allergren-Sahlin

0739 78 17 78

heaallergren@gmail.com

Ledarmot

Jenny Svensson

0703 00 02 02

js_grasljunga@hotmail.com

Ledarmot

Vera Overmeyer

0768 52 94 20

vera.overmeyer@web.de