Byalaget Wisseltofta Vänner

Årsmötet har beslutat att gå vidare med ett förslag om ändring av stadgar. Vänligen läs igenom förslaget. Styrelsen kommer kalla in ett extra beslutsfattande möte.

Nyhetsflöde

Vi tackar för era insatser - desvärre har kommunfullmäktige beslutat att lägga ner verksamheten på Visseltoftaskolan till hösten 2019.

---

Wisseltofta Bladet 1 - 2019 är färdigt! Till er som inte ha betalt porto: välkommen till banklokalen onsdag 3:e april för utlämning. Fler tillfällen följer till er som inte har möjlighet.

---

Välkommen till andra upprop om Visseltoftaskolans framtid, kl. 19.30 den 4 april i gamla banklokalen!

---

Tack alla ni som har skickat in era e-mejl adresser - vi fortsätter att uppdatera vårt medlemsregister, skicka gärna in er postadress och e-mejl adress till kontakt@visseltofta.nu