Byalaget Wisseltofta Vänner

Årsmötet har beslutat att gå vidare med ett förslag om ändring av stadgar. Vänligen läs igenom förslaget. Styrelsen kommer kalla in ett extra beslutsfattande möte.

Tack alla ni som har skickat in era e-mejl adresser - vi fortsätter att uppdatera vårt medlemsregister, skicka gärna in er postadress och e-mejl adress till kontakt@visseltofta.nu

Välkommen till upprop om Visseltoftaskolans framtid

kl. 19.30 den 12 mars i gamla banklokalen!


Wisseltofta Bladet 4 - 2018 delades ut eller skickades per post i slutet av December, hör av er om du inte fick den