Kommande aktiviteter

Lilla Wisseltoftabladet

Nu går redaktionen på ut live reportage. Vi träffar Kuppmakarna och natrurligtvis vill vi höra hur sommarlovet har varit.

Alla barn välkomnas till Idrottsplatsen i Visseltofta där vi tillsammans med föräldraföreningen skriver, fotar och pysslar till kommande nummer.

Vi ses söndag den 25. Augusti kl. 13.00-14.30

Visseltofta Friskola

Visseltoftaskola är nedlagd fr.o.m HT 19.

En projektgrupp arbetar med att undersöka möjligheter för friskola och vi uppmuntrar er alla, föräldrar, mor och farföräldrar och blivande föräldrar att ansluta sig till den grupp som stöder arbetat. Alla är välkomna att jobba för en framtid med en skola i bygden. Projektgruppen Visseltoftas framtid behöver din hjälp, fyll i följande enkät, klicka här.

Det tar bara några minuter att slutföra.

Ytterligare information kan erhållas från

Peter Gam petergam@edu-consult.com

Joakim Gullberg jocke_titan@hotmail.com

Tack för din support!